info-steel 32 - Staalbouwwedstrijd 2011 - Luxemburg

info-steel 32

Deze uitgave van het tijdschrift ‘info_steel’ is uitsluitend gewijd aan de 5de Staalbouwwedstrijd die voorbehouden is voor constructies die, minstens gedeeltelijk, opgetrokken zijn in staal tussen 1 mei 2009 en 30 april 2011 op het grondgebied Groot-Hertogdom Luxemburg of in het buitenland, in dit geval het Luxemburgs paviljoen in Shanghai – voor zover ofwel de architect, de raadgevend ingenieur, de staalconstructeur of de bouwheer van Luxemburgse nationaliteit is.

Er werden zesendertig toepassingen van staal ingediend ; alle getuigen van de hoge architecturale kwaliteit en het vernuft van hun scheppers. De taak van de jury onder leiding van de Voorzitster, Mevr. Martine Vermast, architect-directeur van de stad Luxemburg, was zeker niet gemakkelijk maar daarom ook des te boeiender.