info-steel-55

Bouwmaterialendorp De westelijke oever van het Vergotedok aan het Kanaal in Brussel werd herontwikkeld tot bouwmaterialendorp. De bestaande loodsen zijn afgebroken en vervangen door nieuwe opslagruimtes en verkoopfaciliteiten voor diverse bouwmaterialen. Deze herontwikke- ling is een krachtig statement inzake duur- zame stadslogistiek en -distributie. Door de binnenvaart dicht in het centrum van de stad te houden, haalt men het vrachtverkeer van bouwmaterialen van de weg. Silo’s en zonderlinge landschappen van zand, cement en granulaten geven het bouwmateria- lendorp aan beide uiteinden van het terrein een bijzonder treffend karakter. Om het terrein meer uniformiteit te verstrekken, werd een grid langs het Vergotedok uitgerold. Met een cadans van 20 m – de maat tussen twee bolders op de kade – deelt het grid de site op in 31 traveeën. Het gebouw omvat drie loodsen, een open luifelstructuur voor laden en lossen en een tussenliggend inkomplein waarop de winkel Village de la construction La rive ouest du dock Vergote du Canal de Bruxelles a été réaménagée en centre de maté- riaux de construction. Les dépôts existants ont été démolis et remplacés par de nouveaux espaces de stockage et installations de vente pour divers matériaux de construction. Ce réaménagement est une déclaration forte en matière de logistique et de distribution urbaine durable. En maintenant la navigation intérieure à proximité du centre de la ville, on supprime de la route le transport par camions des matériaux de construction. Des silos et des paysages particuliers de sable, de ciment et de granulats confèrent au centre de matériaux de construction un caractère particuliè- rement frappant aux deux extrémités du terrain. Pour rendre le terrain plus uniforme, une grille a été déroulée le long du dock Vergote. A une cadence de 20 m (la mesure entre deux bollards sur le quai), la grille partage le site en 31 travées. Le bâtiment comporte trois dépôts, une structure à auvents ouverte pour le chargement et le déchargement et une zone d’accès intermédiaire Havenlaan 67 -73, Brussel- Bruxelles Plaats_Localisation Haven van Brussel- Bruxelles Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TETRA architecten, Brussel- Bruxelles Architect_Architecte Mouton, Gent Studiebureau_Bureau d’étude SECO, Brussel- Bruxelles Controlebureau_Bureau de contrôle Cordeel zetel Temse, Temse Hoofdaannemer_Entreprise général Cordeel Zetel Temse, Temse Staalbouwer_Constructeur métallique ArcelorMittal, Cordeel, Mouton, SECO, Victor Buyck Steel Construction Infosteelleden_Membres d’Infosteel Filip Dujardin Foto’s_Photos CATEGORIE F laureaat _lauréat CATEGORIE F 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=