info-steel-55

Geklemd in binnenbocht Een bestaande studentenwoning op een terrein van 36,8 m 2 wordt omgebouwd tot een eenge- zinswoning. De woning zit geklemd tussen twee diepere bebouwingen in de binnenbocht van de straat. De achtergevel en de bestaande vloeren worden vervangen door een nieuwe structuur met beglaasde achtergevel, dakterras en een extra-bouwlaag die in het straatbeeld de over- gang tussen woningen met twee bouwlagen en een reeks met drie bouwlagen opvangt. Door de woning van het gelijkvloers tot het dak open te breken en te werken met vides waarin de trap hangt, ontstaat binnenin een ruimte die veel groter aanvoelt dan de effectieve oppervlaktes. Door gebruik te maken van een staalstructuur die reeds tijdens een deel van de afbraak als schoring werd gebruikt, kunnen vloeren met een beperkte hoogte geplaatst worden en ontstaat de mogelijkheid om een bijkomende verdieping met dakterras te creëren. Structureel bestaat de woning uit een gelakte staalstructuur (3.700 kg) en een dragende voorgevel. Vier kolommen (IPE 100-140) met daartussen IPE-, HEA- en UPN-profielen met een maximale hoogte van 160 mm dragen een stalen roostering (IPE 100) met daarop een houten beplating. Coincée à l’intérieur du virage Une maison d’étudiants existante bâtie sur un terrain de 36,8 m² a été transformée en maison unifamiliale. L’habitation est coincée entre deux bâtiments plus profonds dans la courbe inté- rieure de la rue. La façade arrière et les planchers existants ont été remplacés par une nouvelle structure avec une façade vitrée, une terrasse en toiture et un niveau de construction supplémen- taire qui assure la transition entre les habitations à deux étages et une série à trois étages. En ouvrant l’habitation depuis le rez-de-chaus- sée jusqu’au toit et en utilisant des vides dans les lesquels l’escalier est suspendu, on crée une impression d’espace nettement plus grande que les surfaces réelles. L’utilisation d’une structure métallique qui a déjà servi d’étançon pendant une partie de la démo- lition a permis de placer des sols d’une hauteur limitée et de créer un étage supplémentaire avec terrasse en toiture. Sur le plan structurel, cette habitation est consti- tuée d’une structure en acier peinte (3.700 kg) et d’une façade portante. Quatre colonnes (IPE 100-140) reliées par des profilés IPE, HEA et UPN intermédiaires d’une hauteur maximale de 160 mm supportent un grillage en acier (IPE 100) recouvert d’un platelage en bois. Privé Plaats_Localisation Privé Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Yves Declercq, Leuven Architect_Architecte UTIL Struktuurstudies, Schaarbeek Studiebureau_Bureau d’étude BMC, Westerlo Staalbouwer_Constructeur métallique Yves Declercq Foto’s_Photos nominatie _nomination CATEGORIE B 38

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=