info-steel-55

Arcade - poort in twee richtingen De polders van Kruibeke zijn het grootste over- stromingsgebied in Vlaanderen. Ze maken deel uit van het SIGMA-plan, en ontpoppen zich naast waterbuffer tot een parel van een natuur- gebied van 600 ha groot. Een van de meest ingrijpende veranderingen is de nieuw aangelegde ringdijk. De sculptuur Arcade vertrekt van een fascinatie voor deze nieuwe ringdijk, die de landschappelijke rela- ties grondig veranderd heeft. Enerzijds is de dijk een nieuwe constructie die de historische verbindingen, met name het open zicht tussen de dorpskernen en de polder, brutaal wegneemt. Anderzijds beschermt ze de dorpskernen tegen het concrete gevaar van een springtij en heeft het de connotatie van een beschermende omwalling. De route voor wandelaars en fietsers die over de dijk loopt maakt het tot nieuwe belvédère, een grootschalige, lineaire panorami- sche route. De nieuwe architecturale sculptuur is opge- bouwd uit vijf vlakke stalen platen (40mm dik, 5,5m breed, 3 tot 8m hoog) die haaks op Arcade – portail dans deux directions Les polders de Kruibeke sont le plus grand territoire inondable de Flandre. Ils font partie du plan SIGMA et se déploient outre le tampon d’eau en une perle de zone naturelle d’une surface de 600 ha. L’un des changements les plus radicaux est la digue circulaire nouvellement aménagée. La sculpture Arcade part d’une fascination pour cette nouvelle digue circulaire qui a changé fonda- mentalement les relations paysagères. D’une part, la digue est une nouvelle construction qui supprime brutalement les liaisons historiques, à savoir la vue ouverte entre les centres villageois et le polder. D’autre part, elle protège les centres villageois contre le danger concret représenté par une marée de printemps et a la connotation d’une enceinte qui protège. L’itinéraire pour les piétons et les cyclistes qui court sur la digue la transforme en un nouveau belvédère, un itinéraire panoramique linéaire de grande allure. La nouvelle sculpture architecturale est constituée de cinq tôles en acier plates (40 mm d’épaisseur, 5,5 m de large, 3 à 8 m de haut) qui sont placées Verkortingsdijk, Kruibeke (Bazel) Plaats_Localisation Agentschap Natuur & Bos (Vlaamse Overheid), Brussel- Bruxelles Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Gijs Van Vaerenbergh, Kessel-Lo Architect_Architecte UTIL Struktuurstudies, Schaarbeek Studiebureau_Bureau d’étude Pylonen De Kerf, Kruibeke Hoofdaannemer_Entreprise général Pylonen De Kerf, Kruibeke Staalbouwer_Constructeur métallique Aertssen Infosteelleden_Membres d’Infosteel Filip Dujardin Foto’s_Photos nominatie _nomination CATEGORIE C 56

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=