Skip to main content

De voetgangersbrug van Herbatte

De voetgangersbrug  van Herbatte

De oude voetgangersbrug van Herbatte, gelegen aan  de oostkant van het station en die de wijk met dezelfde naam met het stadscentrum verbindt, maakte sinds 1930 deel uit van het dagelijkse straatbeeld van de Namenaars. Oorspronkelijk gemaakt van beton, droeg ze de sporen van de tand des tijds en dus moest ze worden afgebroken en vervangen.

In overleg met het architectenbureau van de NMBS-hol-ding koos Infrabel – het bedrijf dat de infrastructuur van het Belgisch spoorwegnet beheert – voor staal om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de functionele, technische en esthetische criteria: een snelle bouw boven spoorlijnen in activiteit, comfort voor de gebruikers, overspanningen, een lichte, stijlvolle structuur, makkelijk onderhoud. Alleen de pijlers die geplaatst werden in functie van de tussenaf-stand van de perrons en de liftkokers die de toegang voor personen met een handicap moesten vergemakkelijken werden in beton vervaardig.

...

Raadpleeg hier het volledige artikel in ons magazine

Boulevard d’Herbatte / Boulevard Cauchy, 5000 Namur
Plaats_Localisation

Infrabel
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage

SNCB-Holding (Patrimoine) et Infrabel, Bruxelles
Architect_Architecte

Infrabel, Bruxelles
Studiebureau_ Bureau d’études

Infrabel, Bruxelles
Controlebureau_ Bureau de contrôle

Techno Métal Industrie, Seilles - Andenne
Staalbouwer_Constructeur métallique

L.Duchêne, Strée-lez-Huy - M. Delens, Bruxelles
Algemene aannemer_Entrepreneur général

Tekst_Texte: Gérard Kaiser
Foto’s_Photos: Denis Moinil- ©Infrabel