Skip to main content

Verbindingen & detaillering

 • Inleiding

  Constructief gezien moeten aan verbindingen drie eisen worden gesteld :

  • Sterkte: Een verbinding moet voldoende sterk zijn. De krachten die op een verbinding werken, moeten kunnen worden opgenomen.
  • Stijfheid: Een verbinding moet overeenkomen met de aannames in het rekenmodel. In het gebruiksstadium en in het bezwijkstadium mogen de vervormingen een bepaalde waarde niet overschrijden.
  • Rotatiecapaciteit: Wanneer er plastische scharnieren in de constructie ontstaan nog voor dat de totale belasting is aangebracht, moeten deze "scharnieren" bij toenemende belasting kunnen roteren.
 • Classificatie van verbindingen volgens stijfheid

  Scharnierende verbinding

  Wat is een scharnierende verbinding?

  • Enkel overdracht van dwars- en normaalkrachten, geen momenten
  • In staat om rotaties te ondergaan resulterend uit de effecten van de berekende lasten.

  Wanneer wordt dit gebruikt?

  • Doorgaans in geschoorde of ondersteunde constructies;
   staal-verbindingen-01-NL

  Hoe ziet een scharnierverbinding er uit?

  • Dunne kopplaten en hoekstalen
  • Kleine afstand tussen bouten

  Ligger-kolom
  staal-verbindingen-02-NL
  staal-verbindingen-05

  Kopplaatverbinding
  staal-verbindingen-06
  staal-verbindingen-07

  Hoekstalen
  staal-verbindingen-08
  staal-verbindingen-09

  Doorkoppelingen
  staal-verbindingen-10

  Momentverbinding

  Wat is een momentverbinding?

  • Verbindingen in staat om momenten op te nemen.
  • Beschikken over een voldoende rotatiestijfheid, om de structuur te berekenen alsof ze continu is.

  Wanneer maakt men gebruik van momentverbindingen?

  • In ongeschoorde constructies;
   staal-verbindingen-04

  Hoe ziet een momentverbinding eruit?

  • Ligger-kolom
   • Grotere of dikkere kopplaat
   • Een schoor
   • Grote afstand tussen de bouten
    staal-verbindingen-11
    staal-verbindingen-12
  • Doorkoppeling (ligger-ligger)
   staal-verbindingen-13

  Semi-momentverbindingen

  • Een verbinding die noch aan de criteria voldoet van een scharnierende noch een momentverbinding.
  • Houdt rekening met een zekere interactie tussen de verschillende staven volgens de moment-rotatie in berekeningen
  • Kan bepaalde bewegingen overbrengen
 • Classificatie van verbindingen volgens uitvoering

  De keuze hangt af van verschillende aspecten;

  • De mogelijkheden van fabricatie en montage
  • De prijs
  • De aangebrachte krachten
  • De architecturale eisen

  Boutverbindingen

  Economische aspecten

  • Zeer arbeidsintensief. Beter enkele zware bouten aanbrengen dan vele kleine.
  • Geen te zware bouten nemen -> machines nodig om deze aan te draaien.
  • Aangeraden overal dezelfde bouten te gebruiken (indien mogelijk). -> eenvoudiger op de werf als in het atelier!
  • Gebruik standaard bouten!

  Vaak gebruikte bouten

  • schroefbouten
  • voorspanbouten
  • injectiebouten
  • voor meer informatie zie www.fabory.com

  Lasverbindingen

  Economische aspecten

  • Lassen moeten voldoende sterk en zwaar zijn om aan de krachten in de verbinding te kunnen weerstaan
  • Vaak manueel aangebracht > zeer duur
  • Het lassen beperken op de werf -> eenvoudiger om aan te brengen in het werkhuis
  • Het is aangeraden de lassen te beperken en te vervangen door:
  • Hoekstaalverbindingen
  • Scharnierverbindingen
  • Kikkerverbindingen
  • staal-verbindingen-14

  Soorten lassen

  • Hoeklassen
   staal-verbindingen-15
  • Verzonken hoeklas
   staal-verbindingen-16
   • (c) verzonken hoeklas
   • (d) (versterkte) uitgewaaierde verzonken hoeklas
  • Stompe lassen
   staal-verbindingen-17
   • (a) Zonder spleet
   • (b) met spleet
  • Meer informatie: Belgisch Instituut voor Lastechniek
 • Onderdelen van een staalverbinding

  • Lassen (zie hierboven)
  • Bouten (zie hierboven)
  • Kopplaten
   staal-verbindingen-18
  • Consoles
   staal-verbindingen-19
  • Verstijvingen/schotten
   staal-verbindingen-20
  • Afdekplaten
   staal-verbindingen-21
 • Meer info...

  • Knopen – Bouwen met Staal
  • Verbinden – Bouwen met Staal
  • Steel Detailers' Manual (second edition) - Alan Hayward, Frank Weare - Blackwell Science
  • Guide to Site Welding - Welding - P. Craddock - The Steel Construction Institute
  • Moment Connections - Joints in Steel Construction - The Steel Construction Institute - BCSA
  • Composite Connections - Joints in Steel Construction - The Steel Construction Institute - BCSA
  • Design of Composite Joints for Buildings N° 109 - ECCS- Technical Committee 11 - Composite Structures
  • Connections and Frame Design for Economy N° 77 - ECCS- Technical Committee 10 - Structural- Connections Technical Working Group 10.2 - Semi-rigid Connections
  • Boutverbindingen - Technologisch Instituut KVIV
  • Bevestigingstechnologie- catalogus Fabory