Skip to main content

News

ArcelorMittal Belgium huldigt hoogoven van de toekomst in

ArcelorMittal Belgium huldigt hoogoven van de toekomst in

ArcelorMittal Belgium heeft zijn hoogoven B in Gent begin maart 2021 officieel ingehuldigd, na een aanzienlijke investering om de oven te vernieuwen, waardoor hij een van de meest moderne en efficiënte hoogovens ter wereld wordt, zowel op het vlak van productiviteit als van lagere CO2-emissies.

De nieuwe hoogoven, die een optimale vorm kreeg, werd volledig hersteld en is uitgerust met state-of-the-artautomatiseringssystemen. Deze investering zal de staalproductie nog meer in het middelpunt van de circulaire economie plaatsen. Het zal de onderneming helpen haar CO2-uitstoot te verminderen en haar klimaatdoelstellingen te bereiken, door een efficiënter brandstofverbruik, door de recyclage van houtafval en door de injectie van afvalgassen en ‘end-of-life’ plastics.  

State-of-the-arttechnologie

Als onderdeel van het project, werd het ontwerp van de hoogoven geoptimaliseerd om het hoogovenproces efficiënter te laten verlopen, waarbij teams van experts uit ArcelorMittal's R&D-centra in Spanje en Frankrijk nauw samenwerkten met ArcelorMittal Belgium. Dankzij de vernieuwing is hoogoven B nu één van de meest geavanceerde hoogovens wereldwijd met een ongeëvenaarde productiviteit. De afdeling ‘industriële IT, automatisering en modellen’ stond in voor de basisautomatisering, waarbij er werd overgeschakeld op een nieuw PLC-platform met een moderne gebruikersinterface met uitgebreide diagnosefaciliteiten (onder andere op basis van de meting van temperatuur, druk). Ook de veiligheidsconcepten werden grondig herwerkt en naar een hoger niveau gebracht. Daarnaast kwam er een nieuwe netwerkinfrastructuur, werd de procescomputersoftware aangepast en werden de modellen geoptimaliseerd voor de sturing van de nieuwe hoogoven. Voor de hoogovenvernieuwing werd niet minder dan 5.000 ton staal en 3.000 ton vuurvast materiaal gebruikt; er werd 265 kilometer elektrische kabels getrokken. 

Circulaire toekomstvisie

De reconstructie van de hoogoven zal een belangrijke rol spelen in de vermindering van de CO2-uitstoot van de site en het bereiken van haar klimaatdoelstellingen, onder meer door een efficiënter brandstofverbruik. Daarnaast heeft ArcelorMittal Belgium zich geëngageerd om bij te dragen tot de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU in het kader van de Green Deal. Het Gentse hoogovenproject zal ArcelorMittal Europa helpen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2018. Als groep heeft ArcelorMittal de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze acties zijn ook volledig in lijn met de klimaatstrategie van de ArcelorMittal-groep zoals beschreven in het “Climate Action Report”. 

In de hoogovens willen we fossiele koolstof vervangen door groene en circulaire koolstof en door groene en circulaire waterstof. We zullen ook steeds meer ‘verse’ grondstoffen door afvalstoffen vervangen. We doen dit stap voor stap en op een ecologisch en economisch haalbare manier. Via het Torero-project (indienstname 2022) kunnen we afvalhout uit containerparken voorbewerken tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. We hebben ook twee projecten lopen met plasticafval dat onder de vorm van poeder of gas in de hoogoven geïnjecteerd kan worden. We werken ook aan de mogelijkheid om fossiele koolstof te vervangen door waterstof. 

Centraal voor een succesvolle transitie staat een ondersteunend beleid om te zorgen voor een wereldwijd gelijk speelveld, toegang tot hernieuwbare energie tegen betaalbare prijzen, energie-infrastructuur en toegang tot duurzame financiering.  We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de steun die we in dit verband al hebben gekregen van de Vlaamse regering.

Aanpak van veiligheid en corona

De hoogovenvernieuwing was niet enkel een uitdaging op (milieu)technisch vlak, maar ook en vooral op veiligheidsvlak, omdat er dagelijks meer dan 1.000 interne en externe medewerkers gelijktijdig op de werf aan de slag waren. Daarnaast vergde de werf ook een specifieke aanpak door het coronavirus:

  • Basisregels: De 3 basisregels werden consequent nageleefd: een goede handhygiëne, het naleven van een sociale afstand van 1,5 meter en het mondmasker, waarbij op de hoogovenwerf het dragen van een mondmasker verplicht was. Veiligheidsambassadeurs ondersteunden de klok rond de naleving van de regels.
  • Testen: In samenwerking met een extern preventiebureau, werd een module opgesteld om coronastalen op onze site af te nemen. Hierdoor konden we op een laagdrempelige manier coronastalen ter plaatse afnemen. Ondertussen analyseren we deze teststalen zelf ook op een veilige én snelle manier in een nieuw medisch labo op de site van ArcelorMittal Gent.
  • Temperatuurcontroles: Dagelijks werd bij iedereen een temperatuurmeting aan de ingang van onze ArcelorMittal Gent-site alsook aan de werfzone uitgevoerd en geregistreerd. Er werden ook steekproeven uitgevoerd tijdens de werkuren. 
  • Contactopsporing: Een in house ontwikkelde ‘contact tracing’-app maakte het mogelijk om snel in kaart te brengen met wie, hoe lang en van hoe dichtbij een met corona besmette collega op de werkplek contact had.

Jan Jambon (Minister-President Vlaamse Regering): “Met de vernieuwing van hoogoven B realiseert ArcelorMittal Belgium één van zijn doelstellingen op het vlak van innovatie, duurzaamheid en circulariteit. De totaalaanpak die men hier in Gent naar voor schuift is, een toonvoorbeeld van ambitie en visie, in een uitdagende mondiale context. Daar kan ik als Minister-President alleen maar mijn appreciatie voor uitspreken.” 

Manfred Van Vlierberghe (CEO ArcelorMittal Belgium): “Ik wil niet alleen het projectteam maar ook alle meer dan 5.000 collega’s binnen ArcelorMittal Belgium en vele collega’s binnen de ArcelorMittal-Groep van harte bedanken voor de inspanningen en de ondersteuning van dit beloftevolle project. Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven om van deze hoogovenvernieuwing een succes te maken, en dat in bijzonder uitdagende (corona)tijden. Met onze vernieuwde state-of-the-arthoogoven bereiden we de weg voor een beloftevolle duurzame toekomst!”

Bron: ArcelorMittal Belgium