Skip to main content

Staalkennis voorjaar 2019

Opleiding Staalkennis

Start op maandag 21 januari 2019  (6 namiddagen in het voorjaar)

Inhoud, doelpubliek en voorkennis

De cursus “Staalkennis” richt zich tot personen die een algemene kennis van staal willen verwerven. De opleiding is in het bijzonder aan te bevelen voor hen die nieuw zijn in de staalsector (bouw - industrie), maar is evenzeer nuttig voor zij die hun kennis willen opfrissen of de meest recente kennis willen verwerven. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor personen die buiten de staalsector werkzaam zijn, maar ermee in contact komen via klanten, leveranciers of overheidsinstellingen. De beroepsactiviteit van de deelnemers varieert van ontwerpen, projectleiding, aankopen, verkopen, ... tot administratie.

De cursus « Staalkennis » is opgebouwd rond 3 thema’s :

  • Het materiaal “staal”
    Hoe wordt staal gemaakt?  Wat zijn de eigenschappen van staal ?  Wat zijn de verschillende staalsoorten en hoe begrijpen we de benamingen ervan  ? Wat is het verschil tussen een 2.2- en een 3.1-certificaat ? In het kader van dit thema wordt ook een bedrijfsbezoek georganiseerd aan een staalfabriek.
  • Hstaalkennis 02et gebruik van staal
    Welke producten worden gemaakt in staal ?  Zowel profielen, vlak staal, buizen, inox, wapeningsstaal, ... komen aan bod. Welke producten worden gebruikt in welke toepassingen ?  Wat is het verschil tussen een HEA, HEB en HEM-profiel ? Welke marktspelers komen tussen vanaf de staalfabriek tot in de eindtoepassing ? Welke producten zijn courant verkrijgbaar, hoe wordt de prijs berekend, hoe worden ze besteld en wat is de levertermijn ? Welke systemen van corrosiebescherming bestaan er ?  Hoe worden verschillende delen in staal verbonden ?
  • Toepassingen van staal in de bouw
    Wat zijn de specifieke productkenmerken voor wapeningsstaal, gevelbekledingen, isolerende sandwichpanelen, vloerplaten en dragende elementen ?  Welk type constructie-oplossingen zijn mogelijk en/of aangewezen met staal ?  Hoe zit het met de brandveiligheid van stalen constructies ?  Welke positie nemen stalen bouwelementen in op het vlak van duurzaamheid ? Wat is de CE-markering van stalen producten ?

De focus van de cursus ligt op de praktische toepasbaarheid van de informatie in de dagelijkse werking van het bedrijf.  Daarom wordt er voor de lesgevers een evenwicht nagestreefd tussen medewerkers van Infosteel, mensen uit het bedrijfsleven en specialisten van vakorganisaties.

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Een kleine quiz

Test je staalkennis / Antwoorden

Meer informatie en op de hoogte blijven van volgende editie:

Cette formation est également régulièrement organisée en français.

 infosteel logo 2016