Skip to main content

Brandveiligheid van industriegebouwen

Inhoud

Inhoud, doelpubliek en voorkennis

Deze cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp van industriële en commerciële gebouwen : architecten, ingenieursbureaus, docenten, medewerkers van controlerende instanties maar zeker ook betrokkenen bij staalbouwbedrijven.

De focus van de cursus ligt op de pragmatische aanpak om te voldoen aan de courante eisen.

De lesgevers hebben allen vanuit hun dagelijkse beroepsbezigheden een rijke praktische ervaring met de mogelijke oplossingen voor het brandveilig ontwerpen van staalstructuren.

De opleiding bestaat uit 3 modules :

 • Wetgevende kader

Het wetgevende kader wordt uitgebreid toegelicht.  Hiervoor wordt niet enkel gekeken naar Bijlage 6 van de basisnormen, maar wordt ook aandacht besteedt wanneer de Bijlage 2 van toepassing is.  De basis is steeds de basistypologie van het gebouw :  een hal met typische bijhorende ruimten als kantoren, showroom, ...

De focus ligt op de eisen aan de constructie (structuur, wanden, ...) , maar ook de andere eisen worden beknopt aangehaald.  De toelichting van het wetgevende kader gebeurt aan de hand van een concrete case.

 • Rekenen aan staal volgens Eurocode 3

De hoofdlijnen van Eurocode 3-1-2 (en Eurocode 1-1-2) worden toegelicht.  Concrete rekenvoorbeelden verduidelijken de theorie. 

Daarnaast worden een aantal cases toegelicht waar (efficient) gebruik gemaakt werd van andere ontwerpconcepten (via afwijkingen).

 • Bouwkundige aanpak

In deze module ligt de focus op een aantal praktische aspecten :  do’s en don’ts met brandwerende verf, strategisch kiezen van een structureel scenario, gevels en brandwanden, vermijden van instorting naar buiten, ...

Tot slot wordt nog even gekeken naar het post-fire-assessment (“wat na een -kleine- brand”).

Praktische informatie

Plaats en data
 • Deze opleiding vindt plaats in het Elewijtcenter - Tervuursesteenweg 564 - 1982 Elewijt (tussen Mechelen en Brussel)
 • Lessen: 4 namiddagen 17/11 – 21/11 – 24/11 – 28/11/2022
 • Elke namiddag start met om 12u30 met een broodjeslunch
 • De opleiding is van 13u00 tot 17u30 (met een pauze in de namiddag) 
Deelnamekosten

Volgende deelnamekosten (BTW 21% exclusief) zijn van toepassing:

 • Gold Members van Infosteel: 1.100 € pp
 • Architecten en onderwijzend personeel: 1.100 € pp
 • Silver Members en Bronze Members van Infosteel: 1.250 € pp
 • Andere:  1.575€ pp

Alle kortingen, zoals bijvoorbeeld voor leden, zijn reeds verwerkt in deze prijzen.

In de prijs van de opleiding zijn begrepen :

 • Syllabus en kopie van de handouts bij de lessen
 • Diverse publicaties (Handboek “Brandveiligheid”, WTCB TV 256, ...)
 • Drank tijdens de pauzes en broodjeslunch ’s middags
Diploma

De deelnemers die alle lessen gevolgd hebben ontvangen een certificaat van deelname. Er is geen examen voorzien op het einde van de opleiding.

Deelnamevoorwaarden

Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Een factuur wordt daarvoor opgestuurd. Annulering kan enkel schriftelijk. 

 • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. 
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is 50 % van het deelnamebedrag verschuldigd. 
 • Bij annulering later dan 7 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. De cursus vindt plaats vanaf 12 inschrijvingen. Bij meer dan 25 inschrijvingen is de volgorde van inschrijving bepalend. 

Compleet