Skip to main content
Foto: Jo Van den Borre (Infosteel)

Schouwtoren met visuele meerwaarde

Zichtbaar sluitstuk van het warmtenet

Antwerpen heeft er sinds kort een blikvanger bij. In de schaduw van het futuristisch gerechtsgebouw rijst ter hoogte van het recent ontwikkelde stadsdeel Nieuw Zuid fier een 50 m slanke toren op. Deze toren is het paradepaard van het duurzaam woonproject dat de stad Antwerpen in het kader van de klimaatdoelstellingen van 2050 ten zuiden van de Scheldekaaien ontplooit. Hij vormt het zichtbaar sluitstuk van het warmtenet dat de ganse wijk van verwarming moet voorzien, zonder dat de bewoners nog een eigen verwarmingstoestel nodig hebben. Hoewel voorlopig gas als brandstof gebruikt wordt, voorziet de stad binnen afzienbare tijd de restwarmte van de omliggende industrie aan te wenden om aan alle verwarmingsbehoeften te voldoen en een CO2-vrije verwarming voor de nieuwe wijk te verwezenlijken.
 • Nicole van Goethempad 31, Antwerpen
  Plaats
 • Stad Antwerpen
  Opdrachtgever
 • noAarchitecten, Brussel
  Architect / Ontwerper
 • Mouton, Gent
  Studiebureau
 • Swinnen, Balen
  Hoofdaannemer
 • Metaal Verlooy, Mol
  Staalbouwer
 • AB Associates, Mouton
  Infosteelleden