Skip to main content

Vernieuwing van de brugdekken van Insenborn

[widgetkit id="13" name="pont-insenborn"]

Het bouwkundig kunstwerk OA498 maakt het mogelijk een arm van de Sûre ten zuiden van het meer van de Haute-Sûre over te steken en zorgt voor een verbinding met het dorp Insenborn.

De nieuwe brugdekken bestaan uit een plaat in gewapend beton die rust op een stalen open koker met schuine ribben van samengelaste profielen. Het betreft hier een gemengd stalen-betonnen wegdek. De ribben staan op halve hoogte 4,90 m uit elkaar met een constante hoogte van 1,60 m. De betonplaat kraagt aan beide zijden een kwart over de stalen koker uit. De andere helft van het betonnen dek rust op de koker. De totale breedte bedraagt ongeveer 12 m.

Speciaal aan dit project is zijn ongewone uitvoering. Het nieuwe brugdek wordt vanaf het lanceerplatform systematisch in stukken van pijler tot pijler voortgeduwd en onder het oude door geschoven. Het oude brugdek van zijn kant wordt op de nieuwe brug afgesteund en tot op het lanceerplatform verschoven waar het wordt afgebroken. De pijlers worden ter hoogte van de oplegplaten hersteld. Op elke pijler worden twee nieuwe opleggingen voorzien. De landhoofden van de bestaande structuur werden behouden.

La particularité du projet tient dans sa méthode d’exécution peu banale : Le nouveau tablier est mis en place par tronçons et lançages successifs de piles à piles. L’ancien tablier est déposé par délançages successifs sur le nouveau.  Les piles sont réhabilitées et adaptées au niveau des sommiers pour reprendre les deux nouveaux appuis sur chaque pile. Les corps de culée de la structure existante sont préservés.

De lengte van het kunstwerk bedraagt 210 m. Het bestaat uit 6 rechte overspanningen van 35 m. Er werd 460 ton staal verwerkt.

pdf Artikel in ons magazine info-steel

N27, Insenborn
Plaats_Localisation
Administration des ponts et chaussées, Département des travaux publics, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Grand Duché de Luxembourg, Luxembourg
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Bureau Greisch, Liège (BE)
InCA Ingénieurs Conseils Associés, Niederanven
Design & Bureau d’études
Secolux, Leudelange
Controlebureau_Bureau de contrôle
Soludec General Contractors, Bascharage
Algemeen aannemer_Entrepreneur général
Victor Buyck Steel Construction, Eeklo (BE)
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : Dominique Hallaert (Victor Buyck Steel Construction), Pont & Chaussées, Gilles Martin