Skip to main content

Voorlopige blauwe brug Luxemburg

[widgetkit id="10" name="pont-bleu"]

De Adolfsbrug in het centrum van Luxemburg, ingehuldigd in 1903 moest belangrijke herstellingswerken ondergaan, wat de sluiting ervan gedurende meer dan twee jaren voor gevolg had.

Op nauwelijks 30 m van de Adolfsbrug werd een tweede brug gebouwd die het stadscentrum voorlopig moest verbinden met de stationswijk leidt. De bedoeling was tweeërlei: enerzijds de bouwtijd van de voorlopige constructie zo kort mogelijk houden, anderzijds de brug bouwen tegen een zo laag mogelijke prijs.

De technische variante die door de firma aan wie de werken werden toegewezen werd voorgesteld, bestond erin een zeer eenvoudige structuur te realiseren: vier doorlopende langsliggers met erboven een staalplaatvloer. De brugpijlers zijn samengesteld uit op elkaar geplaatste vakwerken. De assemblage van de elementen (liggers en schoren) gebeurde op een platform gelegen achter het landhoofd. Deze elementen werden door een kraan die op het brugdek vooruitschoof, systematisch op hun plaats gezet. Aan de hoofdliggers werden twee technische loopbruggen gehangen. Deze oplossing maakte het dus mogelijk niet onderin de vallei te werken.

Slechts vier maanden waren nodig om de 174 m lange brug te bouwen.

pdf Artikel in ons magazine info-steel

Vallée de la Pétrusse, Luxembourg
Plaats_Localisation
Département des travaux publics - Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Grand Duché de Luxembourg, Luxembourg
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
InCA Ingénieurs Conseils Associés, Niederanven
Projectdesign
InCA Ingénieurs Conseils Associés, Niederanven
Greisch Ingénierie, Liège (BE)
Schroeder & Associés ingénieurs-conseils, Luxembourg
Studiebureau_Bureau d’études
Secolux, Leudelange
Controlebureau_Bureau de contrôle
Tralux, Bettembourg
Algemeen aannemer_Entrepreneur général
Victor Buyck Steel Construction, Eeklo (BE)
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : Gilles Martin, Carlo Hommel (© Ponts & Chaussées Luxembourg)