Skip to main content

Bedrijvencentrum, Transinne

[widgetkit id="102" name="Transinne-Centre-d-Entreprises"]

Een ideale plaats om de principes van duurzaam bouwen op voorbeeldige wijze in de praktijk toe te passen is het bedrijvencentrum in Transinne, dat onderdak zal bieden aan hightechbedrijven die actief zijn in de ruimtevaartindustrie. Energiebeheersing staat centraal bij die principes van duurzaam bouwen.

Bedoeling is tevens om een werkomgeving te creëren, waarin spaarzaam wordt omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen en waar het ondanks de aanwezigheid van de autosnelweg toch aangenaam en comfortabel werken is. Het bedrijvencentrum lijkt wel een ‘gehucht’, bestaande uit geprefabriceerde gebouwen onder een groot glazen dak.

Het glazen dak is een autonoom architecturaal element dat op zichzelf vier belangrijke functies vervult: het beschermt de houten gevels van de gebouwen tegen regen, het creëert een microklimaat rond de gebouwen, het draagt een grote installatie met fotovoltaïsche panelen en het sluit aan bij de nieuwe gevelstructuur van het Euro Space Center. Het dak is aan de twee kanten langs de snelweg verticaal gesloten. De beglazing die naar het zuiden en het westen is gericht, is aan de binnenzijde voorzien van fotovoltaïsche cellen.

De visuele lichtheid berust op een doordachte structuur, wat de uitzonderlijk ranke kolommen in verzinkt staal van 120 x 120 mm voor een hoogte van 16,20 m verklaart. Vier netten van roestvaste stalen kabels met een diameter van 8 mm verbinden de kolommen met elkaar in twee loodrecht op elkaar staande richtingen om te voorkomen dat ze doorbuigen. De kabels zijn voorgespannen om het spanningsverlies als gevolg van thermische uitzetting op te vangen.


Rue devant les hêtres 1, Transinne (Libin)
Plaats_Localisation
Idelux (Intercommunale pour le développement économique durable du Luxembourg belge), Arlon
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Philippe Samyn et Associés, architectes & ingénieurs Samyn Philippe, Brussel_Bruxelles
Architect_Architecte
Philippe Samyn et Associés, architectes & ingénieurs, Brussel_Bruxelles
Arcadis Engineering & Consulting, Charleroi
Studiebureau_Bureau d’études
Seco, Brussel_Bruxelles
Controlebureau_Bureau de contrôle
Duchêne, Strée
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Deforche Construct, Izegem
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : Bernard Boccara, La Fibre Comm, Johnny Van den Borre, Marie-Françoise Plissart