Skip to main content
Jean-Luc Deru

Brug over de vierde sluis van Ternaaien

Het landhoofd van dit gemengde bouwwerk van staal en beton steunt op een verkeerstunnel om de toegang van de voertuigen naar de nieuwe aan te leggen berm stroomafwaarts te garanderen, gecombineerd met een cirkelvormige brugpijler gefundeerd in de oude Maas. De gevolgen van deze keuze waren erg positief, nl. een opmerkelijk licht het bouwwerk, prachtig afgestemd op alle andere constructies van deze complexe zone.
 • Lanaye
  Plaats
 • SPW - DGO2 - Direction des voies hydrauliques de Liège, Liège
  Opdrachtgever
 • Canevas, Liège
  Architect / Ontwerper
 • Bureau d'études Greisch, Liège
  Studiebureau (stabiliteit)
 • SECO, Etterbeek
  Controlebureau
 • Besix, Woluwé-Saint-Lambert
  Hoofdaannemer
 • Atelier Roger Poncin, Ocquier
  Staalbouwer
 • Jean-Luc Deru
  Foto