Skip to main content

Europese Investeringsbank - Oostgebouw

[widgetkit id="139" name="Banque-europeenne-d-investissement"]

De nieuwe uitbreiding van de Europese Investeringsbank (EIB), het ‘Oostgebouw’ genoemd, tekent zich in het landschap af in de compacte vorm van een glazen cilinder die zich uitstrekt over de hele lengte van de site en ingebed is in het hellende terrein. De constructie biedt een oppervlakte van 72.500 m² voor 750 werkplekken.
De kantoorvleugels, die zes tot negen niveaus beslaan, vormen een dubbele ‘W’ onder de reusachtige kap van glas en staal. Deze zigzagschikking bakent V-vormige open ruimten af die dienst doen als thermische buffer: drie wintertuinen met natuurlijke ventilatie die naar het noorden zijn gericht en drie gematigde atriums aan de zuidkant.

Bij het ontwerp is alle overbodige luxe achterwege gelaten en is maximaal aandacht besteed aan de milieuaspecten: materiaalkeuze, energiebesparing bij gebruik en naleving van de HEQ-normen (high environmental quality). Het is het eerste Luxemburgse gebouw dat volgens de BREEAM-methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is gecertificeerd en bovendien als ‘heel goed’ is beoordeeld. Deze certificatie maakt het mogelijk om de milieuaspecten van de bouw, de renovatie en de exploitatie van een gebouw op basis van verschillende criteria te evalueren.

Het voornaamste deel van de buitenste schil is het 13.000 m² grote gewelf dat wordt gevormd door een geraamte van stalen buizen en dat tot op het grondniveau aan de noordkant loopt. Deze glaskap van 170 m lang en 50 m breed bestaat uit 5.772 driehoekige vlakke ruiten van ca. 1,75 x 2 m. Het geheel wordt gedragen door met gewapend beton gevulde stalen bogen met een diameter van 61 cm. Omdat op deze bogen aanzienlijke normaal- en buigkrachten inwerken, zijn ze op de zwaarst belaste plaatsen versterkt door een tweede stalen buis die in de eerste is geplaatst.

De 35 m hoge zuidelijke gevel is met behulp van voorgespannen staalkabels opgehangen aan een geraamte van gebogen stalen liggers. Het isolerende glas is zonder kaderwerk aan de kabels bevestigd met het oog op een maximale lichtinval.

De atriums worden doorkruist door stalen loopbruggen die de kantoorvleugels met elkaar verbinden. Deze horizontale paden, die tot 40 m lang zijn, bestaan uit een hoofdkoker van 60 cm hoog en dwarsverstijvingen waarop een stalen dek rust. In het midden van de overspanning worden ze ondersteund door kolommen waarin de liften zijn ondergebracht en die ook de glazen kap ondersteunen.

De liftkolommen zijn ontworpen als geschoorde kolommen van bijna 40 m hoog bestaande uit buisvormige profielen met een diameter van 14 en 8 cm voor de verticale respectievelijk horizontale elementen. De kolommen worden horizontaal gestabiliseerd door de vloeren van de ondergrondse parkeerniveaus en door de loopbruggen in de atriums.

De staalstructuur, hoofdzakelijk in S355-kwaliteit, draagt bij tot een innoverende architectuur die drie kernelementen met elkaar verzoent: transparantie, integratie in de omgeving en duurzame ontwikkeling.

Plaats 100, boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg – Kirchberg
Opdrachtgever Banque européenne d‘investissement, Luxembourg
Architect Ingenhoven Overdieck Architekten, Düsseldorf (DE)
Studiebureau Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart (DE)
Bureau d’Etudes Greisch, Liège (BE)
Controlebureau Secolux, Capellen
Algemeen aannemer JV CFE - Vinci, EIB New Building, Strassen
Staalbouwer CSM, Hamont-Achel (BE)
Seele, Gersthofen (DE)
Foto's Ingenhoven Architects, Objectif Lune - J.P. Kieffer, Marc Wilwert (Luxembourg Wort), EIB, HG Esch