Skip to main content
Stephan Van Wassenhove

Trap en hellend vlak voor CVO-SEMPER

Opwaardering gebouw zonder substantiële ingrepen

Het CVO-Semper-project heeft betrekking op de functiewijziging met een beperkte uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw tot een Centrum voor Volwassenenonderwijs in Vilvoorde. Hiervoor dienden aan de structuur slechts enkele subtiele ingrepen te worden uitgevoerd en een aantal toevoegingen voorzien.

Zo werd aan de bestaande inkom een nieuw hellend vlak in gegalvaniseerd staal ontworpen naast een liftvolume binnen de gebouwgrenzen van het huidig gebouw. Achteraan het gebouw werd een open vluchttrapvolume in brutalistisch zichtbeton en gegalvaniseerd staal voorzien. Dit materiaal vinden we ook terug in de ophangstructuur van de loopbrug en de trap, traptreden en borstweringen waarvan de vloerdelen zijn ingevuld met een fijnmazig loopraster.

Dit project is een mooi voorbeeld van het duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen zonder dat er structureel moet ingegrepen worden om er een nieuwe functie aan te geven.

 • Toekomststraat 36-38, Vilvoorde
  Plaats
 • V.T.I. Volwassenenonderwijs Talen en Informatica, Brussel
  Opdrachtgever
 • MarS Architecten, Vilvoorde
  Architect / Ontwerper
 • MACOBO-STABO, Antwerpen
  Studiebureau (stabiliteit)
 • PIT Antwerpen (Eiffage), Kapellen
  Hoofdaannemer
 • ICOMET Group, Deinze
  Staalbouwer
 • Stephan Van Wassenhove
  Foto