Skip to main content

Sporthal van het Koninklijk Atheneum Ukkel

[widgetkit id="15" name="Sporthal-KA-Ukkel"]

Het bestaande scholenvolume van het atheneum in Ukkel moest worden uitgebreid met een sportruimte. De architect ging in het omliggende bosgebied op zoek naar de ideale plek. Het gebouw werd losgekoppeld van de schoolgebouwen en zit half ingegraven, wat zorgt voor een dubbel materiaalgebruik in de gevels. Licht speelt een cruciale rol in het gebouw. Om het maximaal te laten toetreden werd gebruik gemaakt van een staalstructuur. Het dak is volledig van staal en rust op stalen kolommen die volledig meegaan in de gevelverdeling. 

De stabiliteit werd verzekerd dankzij de stalen hoofdliggers (IPE) met knikverkorters. De hoofdliggers zijn scharnierend verbonden met de kolommen. Voor de dwarse stabiliteit van het gebouw staan de betonwanden en houten invulpanelen in.  Bij de detaillering werd vooral aandacht besteed aan de stalen windverbanden bovenop de geprofileerde staalplaat. Ze werden ‘uit het zicht’ geplaatst.

Architectuur, structuur en technieken vormen één geheel.

pdf Artikel in info-steel

Nekkersgatlaan 17, Ukkel
Plaats_Localisation
GO! Gemeenschapsonderwijs, Brussel
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
URA Architecten, Brussel
Architect_Architecte
UTIL, Schaarbeek
Studiebureau_Bureau d’études
Postelmans-Frederix, Beringen
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Cordier Construct, Olen
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos: Filip Dujardin