Skip to main content

Neogotisch klooster Poelberg

[widgetkit id="31" name="Neo-gotische-klooster-Poelberg"]

De spanning tussen het oorspronkelijke, maar gedeeltelijk verloren gegane karakter van dit uniek stuk erfgoed op de Poelberg en de noodzaak aan nieuwe ingrepen heeft een sturende rol gespeeld in de transformatie van dit klooster tot een aangename rustplaats voor fietsers en wandelaars.

Enerzijds is er gezocht naar oplossingen die het karakter van het neogotische kloostergebouw herstellen. Anderzijds is er voor de nieuwe elementen een eigentijdse architectuurtaal gehanteerd.
Om het kloostergebouw en de kapel naar de oorspronkelijke toestand te kunnen herstellen was een bijzondere aanpak nodig.

De dakstructuur van de kapel diende immers volledig vervangen te worden omdat bij de afbraak van de dakspanten bleek dat de buitenwanden instabiel werden.  Uiteindelijk is er een staalstructuur binnen het oorspronkelijke volume van de kapel geplaatst. De dakspanten en windverbanden stabiliseren de kolommen die op hun beurt de bestaande buitenmuren ondersteunen.

pdf Artikel in info-steel

Poelberg 1, Tielt
Plaats_Localisation
Stadsbestuur Tielt
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
DDM Architectuur, Kortrijk
Architect_Architecte
Abicon, Tielt
Studiebureau_Bureau d’études
Van Tornhaut, Aalter
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Indust3bouw, Wingene
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos: DDM.architectuur