Skip to main content
SaVe / Port of Rotterdam / Smulders

Zwartewaalse- en Rozenburgsebrug

De samenbouwlocatie bleek een grote uitdaging

Het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven bestaat uit een 4,5 km lang verhoogd spoorwegviaduct in beton. De spoorweg passeert onder meer twee stalen boogbruggen, de Zwartewaalsebrug en de Rozenburgsebrug. Beide bruggen komen qua typologie grotendeels overeen, maar verschillen toch aanzienlijk in lengte en breedte.

De Zwartewaalsebrug (4100 t staal) is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een hoofdoverspanning van 156 m. Inclusief de twee aanbruggen is de spoorbrug in totaal 269 m lang, 13,6 m breed en 28 m hoog. Om de bocht in het spoor op te vangen varieert de stalen brug in breedte van 12 m tot 13,3 m op de zuidoostelijke aanbrug.

De stalen boogbrug over de Rozenburgsesluis heeft een overspanning van 172 m. De Rozenburgsebrug werd vanwege de beperkte ruimte vanaf één kant gemonteerd. Dit resulteerde in zwaar kraanwerk. De 4.500 ton zware brug werd via een ponton in de Rozenburgse sluis naar de brugpijler aan de andere kant van de sluis gebracht en geïnstalleerd.

 • Theemswegtracé, Rotterdam (NL)
  Plaats
 • Port of Rotterdam, Rotterdam (NL)
  Opdrachtgever
 • Maarten Struijs, Utrecht (NL)
  Architect / Ontwerper
 • Ingenieursbureau Rotterdam, Rotterdam (NL)
  Studiebureau (stabiliteit)
 • Bouwcombinatie SaVe (NV Besix, Dura Vermeer Infra landelijke projecten en Mobilis), Barendrecht (NL)
  Hoofdaannemer
 • Iemants (Smulders), Arendonk (Rozenburgsebrug)
  Hollandia Infra, Krimpen a/d Ijssel (NL) (Zwartewaalsebrug)
  Staalbouwer
 • SaVe / Port of Rotterdam / Smulders
  Foto