Skip to main content

Staalbouwwedstrijd 2008

De Staalbouwwedstrijd is een klassieker in de lijst met velerlei, gevarieerde acties van het Staalinfocentrum waarvan enkel de datum traditiegetrouw is.

Eens te meer was de oogst niet enkel overvloedig - 179 voorgestelde projecten, 33 genomineerden - maar bovenal rijk wat de taak van de juryleden, die ik hierbij van harte wens te danken, des te ingewikkelder maar daarom niet minder aangenaam gemaakt heeft.

In de verschillende categorieën van de wedstrijd getuigen de ingediende projecten van de creativiteit, deskundigheid en knowhow van de Belgische staalbouwers, architecten, uitwerkers van concepten en studiebureaus die trouwens een welgevestigde reputatie genieten op de internationale scène.

Het bouwproces is per definitie een interactie tussen talrijke partners, dragende krachten van een project, waarmee ze via opbouwende en innoverende oplossingen een geschikt antwoord willen bieden aan de evoluerende vereisten, ongeacht of dit op gebied is van duurzame ontwikkeling, ecodesign of nog maatschappelijk in ruime zin.

Staal met zijn intrinsieke eigenschappen en specifieke voordelen - robuustheid, soepelheid, esthetica, gemakkelijk associeerbaar met andere materialen, snelheid van uitvoering - bevrijdt de creatieve capaciteiten van de actoren en maakt het hen zo mogelijk om hun projecten te realiseren.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijke tijden die we doormaken en aan de verscherpte concurrentie, zullen ondernemingen, particulieren, onderwijs en overheden meer dan ooit blijk moeten geven van vernuft, creativiteit, doorzettingsvermogen en dialoog; de gebruikelijke remedies evenals de platgetreden wegen hebben immers hun grenzen bereikt.

Alle personen die betrokken zijn of interesse hebben in bouwen met staal, in contact brengen en hen op de hoogte houden over de meest recente ontwikkelingen is de hoofdtaak die het team van het Centrum zich oplegt. Het staat tot uw beschikking om het bouwen met staal verder te promoten.

Robert Joos, Voorzitter van het Staalinfocentrum

Jo Naessens en Laurent Ney

De 179 deelnemende projecten